Visie, change en leiderschap

 • Hoe kunnen we een visie en strategie ontwikkelen, waarbij medewerkers zich meer betrokken voelen ? Hoe kunnen we ervoor dat onze visie en waarden meer doorleefd en zichtbaar zijn op de werkvloer ?
 • Onze leiderschapscultuur is niet aangepast aan de uitdagingen die op ons afkomen. Hoe kunnen we een visie op leiderschap ontwikkelen ? Hoe kunnen we onze leidinggevenden ondersteunen in leiderschapsontwikkeling ? Kunnen we hiervoor een blended traject opzetten van classroom training en e-learning ?
 • Hoe kunnen we onze leidinggevenden ondersteunen richting coachend en participatief leiderschap ?
 • Hoe kunnen we onze leidinggevenden ondersteunen om een grote verandering te faciliteren in hun eigen team ?
 • Hoe slagen onze leidinggevenden er in om hun medewerkers meer te betrekken en echte autonomie te geven ?
 • Welke tools kunnen we onze leidinggevenden aanreiken om leiding te geven op afstand ?

Contacteer ons hier voor maatwerk of vragen

Teamsamenwerking en -ontwikkeling

 • Hoe kunnen we onze medewerkers ondersteunen om effectiever samen te werken ?
 • Hoe kunnen we een feedbackcultuur stimuleren in onze organisatie ? onze teams ?
 • Hoe kunnen collega's vaardiger worden in feedback geven en ontvangen ?
 • Hoe kunnen we teams begeleiden op weg naar meer zelforganisatie en/of zelfsturing ?
 • Hoe kunnen we open communicatie stimuleren in onze teams, onze organisatie ?
 • Hoe kunnen leidinggevenden en medewerkers vaardigheden ontwikkelen in verbindend communiceren ?
 • Hoe kunnen we onze teamvergaderingen meer efficiënt en resultaatgericht laten verlopen ?
 • Onze teamwerking loopt stroef. Er zitten spanningen en onderhuidse conflicten. Wat kunnen we doen om een en ander terug vlot te trekken ?

Contacteer ons hier voor maatwerk of vragen

Duurzame inzetbaarheid

 • Hoe houden we medewerkers duurzaam inzetbaar ? Wat hebben we zelf in de hand als team, als organisatie ? Wat kunnen we doen in onze context ?
 • Hoe kunnen we de conclusies uit de analyse psycho-sociaal welzijn omzetten naar concrete acties waar we zelf impact op hebben ?
 • Hoe omgaan met het vraagstuk langer werken versus meer werkdruk – burn outs ?
 • Hoe mensen betrokken en productief houden in een snel veranderende omgeving ?
 • We hebben een groot aandeel 50-plussers. Hoe kunnen we hen inzetbaar houden ? Hoe omgaan met het borgen van kennis ?
 • Hoe kunnen we meer inzetten op werkgoesting ?
 • Hoe kunnen we kennisdeling stimuleren in onze teams en organisatie? Hoe een leernetwerk opzetten over afdelingen heen ?
 • Hoe creativiteit en innovatie stimuleren in ons team/onze organisatie ?

Contacteer ons hier voor maatwerk of vragen