Procesbegeleiding

Hoe stakeholders betrekken in een participatief proces ? Hoe uw bedrijf/organisatie wendbaar houden ? Hoe een missie, visie en strategie ontwikkelen ? hoe strategische prioriteiten bepalen ? Hoe een innovatieve leiderschapscultuur creëren ? Hoe teams organiseren met een goede balans tussen performantie en welzijn ? Hoe medewerkers duurzaam inzetbaar houden ? Hoe een strategische en innovatieve rol opnemen als HR ? Hoe talent boeien en binden ? 

Intensio begeleidt uw participatieve workshops met het oog op duurzame, gedragen en kwalitatieve oplossingen.

Programma's

Participatieve workshops met stakeholders
Thematische workshops
Changeprocessen
Denkdagen
Workshops rond stressbeheersing, teamacties, …
Workshops rond duurzame inzetbaarheid
Workshops rond leiderschap
Intervisie & kennisdeling
Visie- en strategieworkshops

Voor info of een maatwerkvraag