25
jan.
-
26
jan.

Veerkracht vanuit je waarden en talenten

Training
Ervaar je spanning of onevenwicht tussen wat je doet en wat je echt wil? Heb je het gevoel dat je te weinig regelruimte hebt en geeft dit je stress? Zit je met dilemma’s waarbij je keuzes moet maken maar weet je niet waaraan deze keuzes te toetsen?...