Teamcoaching

Een specifieke vorm van procesbegeleiding is het coachen van teams. Hierbij coacht Intensio teams op het vlak van onderlinge samenwerking, persoonlijk leiderschap, psycho-sociaal welzijn en stresspreventie, onderlinge communicatie en feedback o.m. in zelfsturende teams, … en andere thema’s die zich aandienen in het effectief functioneren van teams.

Hierbij laten ons o.m. inspireren door de invalshoek van de systeeminterventies.

Klik hier om info te vragen of uw maatwerkvraag te formuleren of bel 0486 28 99 54

Programma's

Blended coachingtrajecten (live + online)
Leren van elkaar
Omgaan met spanningen en conflicten
Groeien naar zelfsturing
Groeien in (persoonlijk) lederschap
Effectief samenwerken

Voor info of een maatwerkvraag