Onze missie

Wat doen wij

De missie van intensio is 'Facilitating Sustainable Development'.

Intensio ondersteunt organisaties (zowel in de profit- als de non-profitsector) bij het zoeken naar duurzame oplossingen voor organisatie-, team- en/of individuele ontwikkelingsvragen. Uitgangspunt hierbij is de combinatie productiviteit én welzijn. Op die manier wil Intensio samen met haar klanten een zichtbare bijdrage leveren aan één van de grote(re) uitdagingen in onze samenleving, nl. duurzamer werken en duurzamer leven.

Onze waarden

Wat vinden wij belangrijk

Onze visie

Waar streven wij naar

Als solution facilitators bouwen wij in co-creatie met de klant en andere stakeholders, innovatieve en gedragen oplossingen die  gericht zijn op de continue verbetering en wendbaarheid van de organisatie. Duurzame oplossingen dus met lange termijneffecten binnen en buiten uw organisatie (privé-context, andere organisaties, de maatschappij, ...).

Met onze interventies willen wij bijdragen aan een goede balans tussen duurzaam werken en duurzaam leven op individueel, team- en organisatieniveau.

Duurzaam werken betekent dat medewerkers en organisatie(s) een zodanige match vinden dat medewerkers op lange termijn gemotiveerd zijn om een productieve en zinvolle bijdrage te leveren aan één of meerdere organisaties.

Duurzaam leven betekent dat mensen psychisch en lichamelijk weerbaar in het leven staan en zin geven aan datgene waarin ze dagdagelijks hun energie steken.

Hierbij is MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) een referentiekader én tool om mensen en organisaties uit te dagen om creatieve en lange termijnoplossingen te vinden in de doorsnede van People, Planet en Profit.

Ons team

Het gezicht achter het bedrijf
Johan Snellinckx
Johan Snellinckx

Johan is zaakvoerder van Intensio. Hij is een enthousiaste facilitator & trainer met een brede belangstelling voor procesbegeleiding, team- en organisatieontwikkeling, (innovatief) leiderschap en change.


Onze netwerkpartners

Zij staan samen met ons klaar voor u
Omdat wij overtuigd zijn dat iedereen zijn expertise heeft, werkt Intensio samen met verschillende complementaire deskundige partners. Samen vormen we Spin-On, een netwerk van ondernemingen die de evidence based aanpak onderschrijft en dezelfde waarden deelt. Op die manier willen we onze klanten nog beter ondersteunen, afhankelijk van de specifieke noden of wensen.
Blue wise
Blue wise

Blue Wise wil in bedrijven een tastbare acceleratie op gang brengen door te focussen op strategisch belangrijk gedrag.  Met een strategisch gedragstraject vertalen we met medewerkers en leidinggevenden de strategische doelstellingen naar gedrag, passen de interne context hierop aan en ontwikkelen het gewenste leiderschap. 

Evermind
Evermind

Ever Mind ondersteunt en begeleidt mensen op het werk in hun persoonlijke ontwikkeling, het verhogen van hun efficiëntie en het omgaan met veranderingsprocessen.

Innerlink
Innerlink

Innerlink is een partner inzake talentontwikkeling. Tot de activiteiten van Innerlink behoren kwaliteitsvolle en inspirerende opleidingen, coachingtrajecten (zowel individueel als op teamniveau) en intervisie.

Lako
Lako

Lako ondersteunt organisaties in leadership en executive coaching, teamcoaching, intervisie en supervisie. Daarnaast is Lako een partner in trainingen rond communicatievaardigheden, emotionele intelligentie en coachend leidinggeven (zowel NL als FR).